Miejsce konferencji

MŁYN JACKA Hotel & Spa **** Jaroszowice 234, 34-100 Wadowice

http://hotelmj.pl

Aktualności

Proces rejestracji na Konferencję naukowo-technologiczną "Nowe wyzwania dla Przemysłu Metali Lekkich" dobiegł końca. ... więcej

MIEJSCE KONFERENCJI

MŁYN JACKA Hotel & Spa****
Jaroszowice 234, 34-100 Wadowice
http://hotelmj.pl/pl/miejsce

WAŻNE TERMINY

  • 30.09.2018 Zgłoszenie udziału w konferencji, nadesłanie streszczeń referatów.
  • 12.10.2018 Wpłaty za udział w konferencji.

Uczestnicy konferencji zainteresowani publikacją referatów w zarezerwowanych numerach "Archives of Metallurgy and Materials", proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów dostępnymi na stronie: www.imim.pl/archives.
Artykuły w języku angielskim, sformatowane wg wytycznych, należy przygotować do 30.09.2018.
Szczegóły dotyczące dostarczenia gotowych artykułów zostaną podane w terminie późniejszym.

Bezzwrotny koszt publikacji - 500 PLN brutto.

JĘZYK KONFERENCJI

Referaty wygłaszane będą w języku polskim.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

(opłata konferencyjna obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w imprezach towarzyszących)

  • Nocleg w pokoju jednoosobowym: 2200 zł + 23% VAT
  • Nocleg w pokoju dwuosobowym: 2000 zł + 23% VAT
  • Bez noclegu: 1400 zł + 23% VAT
  • Prezentacja firmy: warunki do negocjacji
  • (15 minutowa prezentacja firmy podczas trwania konferencji, możliwość ustawienia stoiska, postery - w przypadku zainteresowania inną formą promocji prosimy o kontakt)


Wpłaty należy dokonywać na konto:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, NIP: 954-24-96-108
ul. Sowińskiego 5, 44-101 Gliwice

Bank Gospodarki Żywnościowej Warszawa
Nr konta: 87 2030 0045 1110 0000 0246 2630

Wpłaty z dopiskiem: ML 2018 oraz imię i nazwisko


Organizatorzy: