Miejsce konferencji

MŁYN JACKA Hotel & Spa **** Jaroszowice 234, 34-100 Wadowice

http://hotelmj.pl

Aktualności

Proces rejestracji na Konferencję naukowo-technologiczną "Nowe wyzwania dla Przemysłu Metali Lekkich" dobiegł końca. ... więcej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej 15 konferencji naukowo-technologicznej Metale Lekkie 2018 – Nowe Wyzwania dla Przemysłu Metali Lekkich organizowanej przez Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie w dniach 17-19.10.2018 w Hotelu Młyn Jacka w Wadowicach.
Chcemy Państwu przedstawić aktualne kierunki badań w obszarze metali lekkich oraz przybliżyć szereg nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych do zastosowania w praktyce przemysłowej.

Konferencja będzie z jednej strony okazją do zaprezentowania najnowszego dorobku polskich jednostek naukowych,
a z drugiej strony umożliwi nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy nauką a przemysłem.

Organizatorzy starają się, aby konferencja była swoistym forum wymiany myśli i doświadczeń dla specjalistów z przedsiębiorstw produkujących półwyroby i wyroby z metali lekkich oraz naukowców z uczelni i instytutów badawczych.
Mamy nadzieję, że dyskusje w gronie teoretyków i praktyków zaowocują postępem w badaniach oraz przyczynią się do pełniejszego wykorzystania ich wyników w przemyśle.

Zwracamy szczególną uwagę na zastosowania aluminium i magnezu w różnych gałęziach gospodarki np. transport,  budownictwo, lekkie konstrukcje,  opakowania oraz na aspekty ekonomiczno-ekologiczne technologii ujęte w programach badawczych Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy konferencji
Organizatorzy: